O společnosti

Naše společnost se zaměřuje na vzdělávací a poradenskou činnost. Vzdělávání lidí chápeme jako součást jejich celkového rozvoje.

Spolu s klienty pracujeme na rozvoji klíčových kompencí jejich lidí a rozvíjíme jejich dispozice a potenciál.

Ve spolupráci se širokým spektrem organizací a osob, působících v různých oblastech pořádáme konference, besedy a kulaté stoly v různých oblastech vzdělávání managementů. I díky těmto aktivitám se profilujeme jako nositelé nových myšlenek a trendů rozvoje lidských zdrojů.

Náš tým se skládá z organizátorů, tvůrců projektů, lektorů, trenérů, konzultantů, odborníků, kteří svými zkušenostmi přinášejí inovativní přístupy v oblasti vzdělávání.

Společně pracujeme na tom, abychom klientovi zaručili co nejvyšší efektivitu vzdělávání a zvyšování kvality pro podporu organizací při dosahování úspěšnosti organizace a pro zvyšování kvality života.

 • Zaměstnání v QC
 • Zaměstnání v QC

  Vítáme Vás na stránce věnované personální politice QESTEL Consulting (QC).

  Qestel Consulting je moderní společností a vyznává pravidla rovnosti pohlaví, rasy a náboženství a při výběrových řízeních na volné pozice nepoužívá diskriminace na základě jejich pohlaví, věku, rodinných poměrů a dalších kritérií.

  Rozhodující je vždy schopnost dostát požadavkům na dané místo a schopnost ztotožnit se s viz a poslání QC a přispět k jejich splnění

  V současné době Vám nemůžeme nabídnout žádnou volnou pozici.

 • Fakturační údaje
 • Fakturační údaje

  QESTEL Consulting s.r.o.

  Ke Kamenině 453/18
  711 00 Ostrava- Hrušov
  Česká republika

  IČ: 26869861
  DIČ: CZ26869861

  Vedená u rejstříkového soudu v Ostravě spisová značka C 40921

  Číslo účtu : 35-5989350207/0100

  QESTEL Consulting s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty

 • Reference
 • Reference

  Vzdělávání:

  • Pentacle Consulting s.r.o.
  • Iniciativa Občanského Bezpečí Domova
  • Městská Policie Ostrava
  • Městská Policie Karviná
 • Kontakty
 • Kontakty

  Adresa sídla společnosti:

  QESTEL Consulting s.r.o.

  Ke Kamenině 453/18
  711 00 Ostrava- Hrušov
  Česká Republika

  e-mail: sekretariát.QC@gmail.com
  telefon: +420 728 587 541