egon_small.png, 2,1kB

Kurzy a semináře

V České republice dochází v posledních letech k výrazné elektronizaci veřejné správy (eGovernment), tím se zásadně mění způsoby komunikace úřadů s občany, podniky a dalšími organizacemi (školami, nemocnicemi, neziskovými organizacemi, atd.). I přes rozvoj obecné počítačové gramotností a snahu státu o jednoduchost je tento způsob komunikace novinkou. Roste tak potřeba všech úřadů veřejné a státní správy, ale i dalších organizací a firem, po kvalifikovaných pracovnících, kteří budou celou problematiku eGovernment dobře znát a ovládat.
 • e-GON
 • eGON „Moderní, přátelský a efektivní úřad“

  eGON, symbol eGovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Existenci a životní funkce eGONa zajišťuje:

  Prsty: Czech POINT

  Oběhová soustava: KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy

  Srdce: Zákon o eGovernmentu

  Mozek: Základní registry veřejné správy

  S eGONem přichází změna. Končí zbytečné obcházení úřadů, končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Místo toho dochází k zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papírovými a vytvoření husté sítě univerzálních kontaktních míst, ze kterých každý může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi úřady a institucemi.

  eGON je, stejně jako eGovernment, vstřícný, jednoduchý a funkční.

 • Kurz
 • Této poptávce přichází vstříc rekvalifikační kurz s názvem

  Administrativní pracovník

  (se zaměřením pro elektronické zpracování dat; v rozsahu 120 hodin výuky)

  Rekvalifikační kurz se sestává ze 4 základních částí:

  • Modul 1: Osobnost poradce
  • Modul 2: eGovernment a zavádění efektivní veřejné správy v ČR
  • Modul 3: Administrativní postupy
  • Modul 4: Právní minimum a zpracování osobních údajů ve veřejné správě

  Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu obdrží absolvent Osvědčení o rekvalifikaci.

  Jak bude kurz probíhat?

  • Vyučování je 4 x týdně po 8 vyučovacích hodinách po dobu 4 týdnů,

  Jaké jsou podmínky k přijetí do rekvalifikačního kurzu?

  1. minimální vzdělání – středoškolské (a vyšší stupeň)
  2. uživatelská znalost práce s PC – Word, Excel, Internet

  Co vše zvládne absolvent kurzu?

  Absolvent rekvalifikačního kurzu je specialistou na zvládání administrativních úkonů spojených s jednotlivými prvky elektronické veřejné správy (eGovernment) v každodenní praxi. Umí řešit běžné životní situace ve vztahu občan veřejná správa.

  Je schopen poskytovat odborné informace dalším osobám a to přístupnou formou.

  Disponuje odbornými znalostmi a dovednostmi z oblasti modernizace veřejné správy, které si soustavně aktualizuje za pomoci dostupných informačních a komunikačních technologií.

  Umí pracovat s aktuálními informacemi a informačními zdroji v internetu. Dokáže vysvětlit způsob hledání informací dalším osobám

  Prakticky ovládá práci s datovými schránkami, rozumí principu fungování CzechPOINTUa má základní znalost problematiky ochrany osobních údajů a administrativní bezpečnosti.

  Absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu:

  1. má základní orientaci v běžné pracovně-právní a sociálně-právní problematice
  2. dokáže motivovat sebe i ostatní
  3. dokáže porozumět svému chování - zdravé sebehodnocení, sebekontrola, osobnostní kompetence
  4. umí správně pracovat s informacemi a informačními zdroji
  5. získá znalost potřebných zákonů vztahujících se k eGovernmentu a elektronizaci veřejné správy
  6. porozumí problematice zavádění efektivní veřejné správy a přátelských veřejných služeb v ČR
  7. naučí se pracovat s CzechPointy v rámci jednotlivých životních situací občana
  8. dokáže efektivně pracovat s datovými schránkami
  9. je seznámen s problematikou vidimace a legalizace a jednotlivými postupy z hlediska úředníka i občana
 • Seminář
 • Seminář „Základy eGovernmentu pro korporátní sektor“.

  V České republice dochází v posledních letech k elektronizaci veřejné správy (eGovernment), čímž se zásadně kvalitativně mění způsoby komunikace úřadů s občany, organizacemi a podniky a podnikateli.

  Cílem semináře

  je připravit pracovníky z korporátního sektoru na zvládání komplexního souboru administrativních úkonů spojených s jednotlivými prvky eGovernmentu v ČR. Po absolvování semináře budou účastníci schopni své znalosti a dovednosti poskytovat svým zaměstnavatelům a zvýšit tak efektivitu jejich komunikace s orgány a organizacemi ústřední státní správy.

  Obsah semináře:

  • Téma 1: eGovernment a zavádění efektivní veřejné správy v ČR

   Obsah: legislativní rámec eGovernmentu, eGON, efektivní veřejná správa a Smart Administration; informační systémy veřejné správy; kontaktní místa veřejné správy, Czech POINT; datové schránky, elektronické podpisy; základní registry jako budoucnost eGovernmentu v ČR

  • Téma 2: Datové schránky

   Obsah: historie, současnost a budoucnost zavádění datových schránek v ČR; právní předpisy vztahující se k datovým schránkám; žádost o zřízení datové schránky; postup při podání žádosti o zřízení Datové schránky (Czech POINT, elektronický formulář, tištěný formulář)

   Praktický nácvik: zřízení datové schránky; komunikace prostřednictvím datové schránky; používání datové schránky; vytváření a odeslání datové zprávy; příjem datové zprávy.

  • Téma 3: Práce s CzechPointy

   Obsah: základní údaje o projektu Czech POINT; seznámení s agendami, které jsou podnikům na kontaktních místech v současnosti nabízeny; ukázky praktického využití současných agend Czech Pointu

  • Téma 4: Elektronický podpis

   Obsah: vysvětlení základních pojmů zaručeného elektronického podpisu; právní úprava; typy elektronických podpisů; principy digitálního podpisu; vydávání a správa certifikátů; certifikační autority; ověřování platnosti certifikátu a digitálního podpisu; technologická řešení elektronického podpisu; časová razítka.

   Praktický nácvik: získání elektronického podpisu a praktické použití elektronického podpisu

  • Téma 5: Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace

   Obsah: konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby; konverze z elektronické do listinné podoby; ověřovací doložka provedené konverze; seznámení s pojmy vidimace a legalizace.

 • Leták