Vzdělávání

Nabízíme vzdělávací programy připravené podle Vašich požadavků a časových možností.

Ve svých kurzech nabízíme pouze kvalifikované odborníky v oboru, se kterými systematicky spolupracujeme na zvyšování jejich odborné i lektorské způsobilosti.

Disponujeme více než patnáctičlennou skupinou stálých spolupracovníků. Spolu s nimi se snažíme neustále rozšiřovat nabídku kurzů a vzdělávání podle potřeb našich zákazníků a jejich pomocí zvyšovat kvalifikační úroveň zaměstnanců.

 • Rekvalifikační kurzy
 • Rekvalifikační kurzy

  Akreditovaný kurz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 3 981/11-24/90

  Administrativní pracovník

  (se zaměřením na elektronické zpracování dat; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky)

  Absolvent rekvalifikačního kurzu je specialistou na zvládání administrativních úkonů spojených s jednotlivými prvky elektronické veřejné správy (eGovernment) v každodenní praxi. Umí řešit běžné životní situace ve vztahu občan – veřejná správa.

  Rozumí a orientuje se v problematice eGovernmentu, kterou umí vysvětlit specifickým cílovým skupinám tak, aby získali k procesu elektronizace veřejné správy pozitivní vztah a aby pochopili, že ve svém důsledku sníží byrokratickou zátěž občanů.

 • Kurzy pro úředníky
 • Kurzy pro úředníky

  Akreditovaný kurz Ministerstva vnitra ČR:

  • Č.j. : MV-115 338-5/EVS-2010 (pro úředníky)
  • Č.j. : MV-115 338-6 /EVS-2010 (pro vedoucí úředníky)

  Sociální vyloučení v praxi úředníka územního samosprávného celku

  (v rozsahu 32 vyučovacích hodin )

  Cílem vzdělávacího programu je poskytnout aktualizační průběžné vzdělání zejména úředníkům působících v oblasti problematiky integrace sociálně vyloučených osob či skupin, příp. úředníků, kteří se s těmito osobami při výkonu své práce setkávají. Vzdělávací program tak přispěje ke zvýšení jejich kvalifikace, odborných znalostí i rozšíření kompetencí.

  Akreditovaný kurz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 7 327/09-24/375

  Specialista řešení romské problematiky a migrace

  (v rozsahu 170 vyučovacích hodin )

  Rekvalifikační kurz je koncipován pro pracovní činnost „Specialista(tka) řešení romské problematiky a migrace “ a je určen pracovníkům zabývajících se migrací a sociální integrací romské populace a poskytujících pomoc v této oblasti (nestátní neziskové organizace, organizace zřizované obcemi a kraji, úřady práce, podnikatelské subjekty, fyzické osoby ) např.: dispečerský personál městské policie, sociální pracovníci v poradnách a na pracovištích linek důvěry, zaměstnavatelé, zaměstnanci v oblasti prevence sociálního vyloučení a dohledu, kteří plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města.

 • Vzdělávání na míru
 • Vzdělávání na míru

  V období krácení rozpočtů na vzdělávání a vyžadované větší efektivity je stále důležitější rozpoznat klíčové priority ovlivňující kvalitu zvoleného vzdělávání.

  Nabízíme konzultace k efektivitě Vašeho vzdělávání:

  • Zhodnotíme současný stav vzdělávání vašich pracovníků
  • Navrhneme takové vzdělávání, které přinese žádoucí změnu
  • Pomůžeme Vám diagnostikovat, jaký typ a formu vzdělávání potřebujete a pro koho
 • Individuální koučink
 • Individuální koučink

  Prožíváme období změny. A změna je snad to jediné, co je konstantní. Chcete-li obstát, nezbývá vám než si osvojit schopnost rychlé a adekvátní reakce na změny a pokud možno, naučit se změnám předcházet.

  Kouč průvodce Vás bude podporovat na cestě ke stanovení Vašich cílů, vytváření vizi, strategických plánů, hledání svého talentu a rozvoje nových vlastností a schopností.

 • Ceník
 • Ceník vzdělávacích akcí

  Ceny platné pro rok 2011.

  Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení:
  tel.: 728 587 543, e-mail: sekretariat.QC@gmail.com

  Typ vzdělávací akcerozsahcena v Kč
  Rekvalifikační kurzy:
  Administrativní pracovník120 hodin14 976,-
  Specialista řešení romské problematiky a migrace170 hodin23 620,-
  Kurzy pro úředníky:
  Sociální vyloučení v praxi úředníka územního samosprávného celku32 hodin4 350,-
  Sociální vyloučení v praxi vedoucího úředníka územního samosprávného celku32 hodin4 350,-